Nominačné kolo
16. 1. – 15. 3. 2024

Kým sa tímy na Krajských kolách pobijú o postup na Grandfinále, musia prejsť Nominačným kolom. Za školu sa môžu prihlásiť do každej kategórie až 4 tímy. Nominačné kolo začína aj končí s prihlasovaním do celej súťaže a slúži ako taká vstupná brána. Čo vás teda pri vstupe čaká?

Do konca Nominačného kola musíte odovzdať prezentáciu na jednu zo zadaných tém. A spolu s prezentáciou musíte odovzdať aj krátke video, v ktorom svoju prezentáciu zhrniete. Pokiaľ na svojej škole usporiadate Školské kolo, nemusia zúčastnené tímy posielať úvodné video a pri hodnotení zaň dostanú plný počet bodov.

Témy sú pre pripomienku:

Základné školy

  • Čerešnička na torte
  • Bez toho to nepôjde

Stredné školy

  • (ne)možné
  • To je intímne

Prezentácia

Spôsob, akým prezentáciu spracujete, je čisto na vás. Každá prezentácia však musí spĺňať dve hlavné podmienky:

  • Prezentáciu musíte odovzdať na profile tímov (obdržíte po registrácii). Odovzdaný súbor musí byť vo formáte „.ppt“, „.pptx“, „.pdf“, „.exe“ alebo „.odp“. Výnimku tvorí prezentácia v Prezi a Canve. Pre ich odovzdanie nahliadnite do návodu.
  • Prvý a posledný slajd prezentácie musí mať nami určenú podobu. Tieto slajdy vložíte do svojej prezentácie a vyplníte názov tímu, kraj, školu a hlavnú myšlienku prezentácie. Slajdy sú dostupné v materiáloch na stiahnutie.

Video

Novo požadujeme s prezentáciou aj krátke sprievodné video (nie dlhšie ako 60 sekúnd), v ktorom predstavíte nielen seba, ale aj svoju prezentáciu v 2 bodoch:

  • Predstavenie – názov tímu, mená súťažiacich.
  • Téma a spracovanie – ako ste zvolili tému a ako ste ju poňali.

Nie je potrebné sa videá nejako desiť. Nezáleží nám na jeho kvalite, môže byť pokojne natočené na priemerný telefón. Budeme hodnotiť iba prejav a obsahovú stránku, predovšetkým teda už spomínané body. Momentálne pre vás pripravujeme ukážku, ktorou sa môžete inšpirovať.

Pre viac informácií ohľadom Nominačného kola nahliadnite do pravidiel súťaže (bod 2.2.). Pokiaľ náhodou nenájdete, čo hľadáte, môžete kontaktovať našich organizátorov.