Krajské kolá
8. – 19. 4. 2024

V Krajskom kole tímy obohacujú svoje prezentácie z Nominačného kola o hovorený prejav. V každej kategórii do neho môže postúpiť až 20 tímov z každého kraja. Tím má na prezentáciu 7–10 minút a je hodnotený odbornou porotou na základe niekoľkých kritérií, ako je verbálny a neverbálny prejav, práca v tíme alebo napríklad reakcia na otázky poroty. Súťaží sa o postup do Grandfinále, ale aj o hodnotné ceny od našich partnerov.

Krajské kolá prebiehajú medzi 8. a 19. aprílom. Presné termíny jednotlivých kôl nájdete nižšie. Vo väčšine krajov sú naplánované 2 kolá. V prípade otázok neváhajte kontaktovať svojho Krajského koordinátora. Z každého kraja sa prebojujú dva víťazné tímy do Grandfinále. Navyše dávame šancu na postup 2 tímom z celej kategórie vďaka tzv. Divokej karte.

Štartovné za účasť na Krajskom kole je €10 za jeden tím. Peniaze zo štartovného idú na najnutnejšie výdavky spojené s organizáciou súťaže, ktorá je organizovaná dobrovoľníkmi z radov študentov. Zaplatiť štartovné bude možné v hotovosti priamo na mieste v deň konania Krajského kola. Štartovné tímy platia iba vtedy, ak postúpia z Nominačného kola. Na Grandfinále sa už žiadne štartovné neplatí.

Krajská kola středních škol

Krajská kola základních škol