Soutěžní kola

Nominační kolo

Nominační kolo je první oficiální úrovní Prezentiády. Týmy, které se přihlásí do soutěže, mají za úkol do 19. března odevzdat svoji prezentaci na jedno za dvou zadaných témat pro svoji kategorii. V Nominačním kole je prezentace hodnocena především z vizuální a věcné stránky.

Tato prezentace musí splňovat pravidla soutěže. Každá soutěžní prezentace musí obsahovat náš první a poslední snímek, který bude nezměněný, pouze s vyplněnými údaji (název týmu, škola) a její velikost může být maximálně 150 MB. Povolené přípony formátů prezentace jsou „.ppt“, „.pptx“, „.pdf“, „.exe“ a „.odp“. Na stránce s materiály také naleznete návod pro odevzdávání prezentací vytvořených v Prezi. Při vytváření prezentace je dobré myslet také na to, že v Krajském kole je na odprezentování této práce vyhrazeno 7–10 minut.

Z každého Nominačního kola postupuje 15 nejlepších týmů do kola Krajského, kde už svoji prezentaci obohatí o slovní komentář. Výsledky Nominačního kola se týmy dozví 21. března.

Školní kola

Jak připravit své studenty na soutěž? Jak vybrat ty nejlepší reprezentanty vaší školy? Uspořádejte Školní kolo! Není to nic těžkého, stačí zadat téma, nechat studenty vypracovat prezentace a ohodnotit je při prezentování. Školní kolo bude velkou výhodou pro vaše týmy jak v Nominačním, tak v Krajském kole. Týmy si zvýší šanci na úspěch na Krajském kole, protože už před ním budou mít možnost vyzkoušet si oficiálně soutěžní prezentování před publikem.

Pokud budete mít k organizování jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Krajská kola

V Krajském kole soutěžní týmy prezentují své práce z Nominačního kola. V každé kategorii do něj postoupí až 15 týmů z každého kraje. Tým má na prezentaci 7–10 minut a je hodnocen odbornou porotou na základě několika kritérií, jako je verbální a nonverbální projev, práce v týmu nebo třeba reakce na dotazy poroty. Soutěží se o postup do Grandfinále, ale i hodnotné cen od našich partnerů.

Informace ke konkrétním Krajským kolům najdete na detailu daného kola, kde později naleznete i fotografie, report a výsledky. Po skončení kola nám na detailu můžete nechat i vaši zpětnou vazbu, abychom se mohli zlepšovat. V případě dotazů neváhejte kontaktovat svého Krajského koordinátora. Z každého Krajského kola se probojují dva týmy do Grandfinále. Navíc dávame šanci na postup 2 týmům z celé kategorie pomocí tzv. Divoké karty

Startovné za účast na Krajské kole je 250 Kč (10€) za jeden tým. Peníze ze startovného jdou na nejnutnější výdaje spojené s organizací soutěže, která je pořádána dobrovolníky z řad studentů. Zaplatit startovné bude možné fakturou nejpozději 3 dny před Krajským kolem nebo hotově přímo na místě v den konání Krajského kola. Startovné platí pouze týmy, které postoupí z Nominačního kola a na Grandfinále se už žádné startovné neplatí.

Grandfinále v Praze

Grandfinále Prezentiády se bude konat 21. dubna pro kategorii základních škol a 22. dubna pro školy střední na Newton University v Praze. Z každé kategorie se finále zúčastní celkem 36 týmů.

Grandfinále bude mít dvě části. V té dopolední budou týmy rozděleny do 3 skupin po 12, ve kterých budou také prezentovat. Týmy si budou moci opět vybrat ze dvou přidělených témat, na které prezentaci zpracují. Témata na Grandfinále se soutěžící dozví 11. dubna.

Pro prezentaci v první části Grandfinále platí stejná pravidla jako pro prezentaci v Krajském kole s tím rozdílem, že časový limit prezentace je u Grandfinále snížen na 5–6 minut.

Z každé skupiny následně postoupí dva nejlepší týmy do druhé části. V druhé části se šestka postupujících bude muset vypořádat s prezentační výzvou, která prověří jejich dovednosti. Tuto výzvu vám sice neprozradíme, ale je na co se těšit. 

Pokud nastane situace, kdy se některý z postupujících týmů nebude moci na Grandfinále dostavit, bude moct po domluvě s organizátory využít možnost prezentovat on-line. Pokud se tým nebude schopen zúčastnit vůbec, vyhrazují si organizátoři právo vybrat tým, který ho nahradí. Bližší informace budou postupujícím týmům včas zaslány.

Přesná pravidla soutěže naleznete na stránce s materiály, spolu s prvním a posledním snímkem prezentace a pár užitečnými návody. Pokud by vám nebylo něco jasné nebo byste se chtěli na něco zeptat, nebojte se napsat organizačnímu týmu.