Čas roztáhnout křídla!

Pro učitele

Ve škole se toho studenti dozvědí spoustu, ale jsou dovednosti, které si nelze zcela osvojit, když žák jen sedí v lavici. Prezentiáda je jedinečná šance pro Vaše žáky, jak si „nanečisto“ vyzkoušet prezentovat a obhajovat své názory, jelikož právě tyto dvě vlastnosti jsou v dnešní době po dobu studia i v jejich budoucím pracovním životě velmi důležité.

Studenti z osmi předchozích ročníků díky této soutěži získali spoustu nových zkušeností a zdokonalili se nejen v prezentování. Prezentiáda zlepšila jejich komunikační schopnosti, podpořila kreativitu při tvorbě prezentace i spolupráci v týmu. Od prvního ročníku se více než zdvojnásobil počet soutěžících, kteří se postavili strachu a zúčastnili se soutěže.

Soutěž je určena pro dvou či tříčlenné týmy ze středních škol a druhého stupně základních škol. Z jedné školy mohou soutěžit maximálně 4 týmy. Vše je popsáno v pravidlech soutěže.

Pokud chcete vybrat ty nejlepší, můžete uspořádat své vlastní školní kolo soutěže. Poté Vaši vybraní zástupci nejprve musí projít nominačním kolem, kde se hodnotí především grafická a obsahová stránka prezentace. Pokud prezentace zaujme, postupují do krajského kola, kde už se setkají s organizátory a odbornou porotou, která bude navíc hodnotit i spolupráci týmu, prezentační dovednosti a jejich originální pojetí. Ať už se umístí jakkoli, dostanou zpětnou vazbu od poroty a spoustu zkušeností do života.

Ti nejlepší společně s jednou divokou kartou z druhého místa postoupí na dvoudenní finále v Brně, kde na ně bude čekat nová a ještě větší výzva v podobě dalšího zadání.

Témata letošního ročníku:

Základní školy

Střední školy