Odhal sílu svých slov!

Pro učitele

Ve škole se toho studenti naučí spoustu, jsou ale dovednosti, které si z lavice nejde jednoduše osvojit. Prezentiáda je jedinečná šance pro Vaše žáky, jak takové schopnosti získat, vyzkoušet si prezentování, obhajování svých názorů, ale i práci v týmu nebo tvorbu pod časovým tlakem. Právě tyto vlastnosti jsou v dnešní době velmi důležité. Studenti je totiž nevyužijí jen po dobu studia, ale budou je i nadále potřebovat v jejich budoucím pracovním životě.

Studenti z devíti předchozích ročníků díky této soutěži získali spoustu nových zkušeností a zdokonalili se nejen v prezentování. Prezentiáda zlepšila jejich komunikační schopnosti, podpořila kreativitu při tvorbě prezentace i spolupráci v týmu. Od prvního ročníku se více než zdvojnásobil počet soutěžících, kteří se postavili strachu a zúčastnili se soutěže, která podporuje jejich osobní růst.

^

Soutěž je určena pro dvou až tříčlenné týmy ze středních škol a druhého stupně základních škol. Jednu školu mohou reprezentovat maximálně 4 týmy. Startovné na krajském kole je 200 Kč (8 €) za tým, pro týmy z pořadatelské školy je poníženo na 100 Kč (4 €). V nominačním kole ani na finále se startovné neplatí.

Pokud chcete vybrat studenty s nejlepšími prezentačními dovednostmi, můžete uspořádat své vlastní školní kolo soutěže. Pokud si s nominačním kolem nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat.

Po registraci týmu soutěžící obdrží odkaz na úložiště, kam nahrají svou hotovou prezentaci. Vaši vybraní zástupci pak musí nejprve projít nominačním kolem, kde se hodnotí především grafická a obsahová stránka prezentace. Pokud prezentací zaujmou porotu, postoupí do krajského kola, kde si vyzkouší už prezentovat před publikem a odbornou porotou, která bude hodnotit nejen grafické zpracování prezentace a její obsah, ale i spolupráci týmu, prezentační dovednosti a jejich originální pojetí. Ať už se umístí jakkoli, získají zpětnou vazbu od poroty a spoustu zkušeností do života.

Vítězové krajských kol a jedna divoká karta z druhého místa postoupí na dvoudenní finále v Brně. Po krajských kolech obdrží soutěžící zadání nového finálového úkolu, který musí vypracovat. Na finále na ně bude čekat nová a ještě větší výzva. Pro základní školy je finále jednodenní, kdy týmy přednesou své prezentace podle zadání z domova. Pro středoškoláky je finále dvoudenní a náročnější. V prvním dni účastníci z kategorie SŠ připraví prezentaci na jedno z nových témat, které obdrží na místě, a během druhého dne ji odprezentují. Na konci této úžasné cesty však všichni získají nejen skvělé ceny, ale i neuvěřitelně cenné zkušenosti.

Další informace naleznete v pravidlech soutěže nebo nás neváhejte kontaktovat.

Témata letošního ročníku:

Základní školy

Střední školy

Na letošní ročník Prezentiády se již není možné přihlásit.